at-sign envelope user telephone map-marker earth thumbs-up thumbs-down search arrow-left arrow-right play pause full-screen-enter full-screen-exit minus plus icon-cross icon-cross-square SchoolSoft Pluttra

Skolavgifter och ansökan

Vem kan ansöka till SSL?

Vi tar emot elever som vill läsa ett eller flera gymnasieår på Svenska skolan i London. Du kan söka till oss oavsett vilken skola du går på idag, observera dock att du måste vara behörig till något av våra studieförberedande program (EK, NA eller SA).

Information om vad ett skolår hos oss kostar och hur du söker till oss kan du läsa om nedan.

 

Från ansökan till erbjuden studieplats

Ansökan till Svenska skolan i London består av flera steg som beskrivs nedan.

Din ansökan granskas av skolans antagningsgrupp enligt följande kriterier:

 • Betyg från årskurs 9
 • Personligt brev
 • Omdöme från nuvarande skola
 • För sökande till årskurs 2 och 3 tar vi även hänsyn till om vi, 1) kan erbjuda dig de kurser du behöver läsa, och 2) utvecklingen under gymnasiet vad gäller betyg jämfört med årskurs 9.

Om du ansöker efter ordinarie ansökningsperiod sker antagning löpande och i mån av plats. Vi rekommenderar därför att ni kontaktar gymnasiet innan ansökan sker, detta för att säkerställa att det finns lediga studieplatser i aktuell årskurs och program.

Vänligen observera att behöriga sökande från grundskolan på Svenska skolan i London har förtur till platser i årskurs 1. I andra hand prioriteras sökande som flyttar till London med sina familjer, i enlighet med skolans stadgar.

Du är givetvis varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Viktiga datum och deadlines

DatumVad
4 december 2023Ordinarie ansökningsperiod för läsåret 2024/2025 öppnar
18 februari 2024Sista ansökningsdag i ordinarie sökperiod
Från och med 19 februariAnsökningsperiod 2: löpande ansökan till läsåret 2024/2025 med antagning i mån av plats
15 mars 2024Antagningsbesked via mail till sökande i ordinarie ansökningsperiod
7 april 2024Sista dag att svara på erbjuden studieplats för sökande i ordinarie ansökningsperiod
12 maj 2024Sista dag att skicka in underskrivet avtal om skolplats för sökande i ordinarie sökperiod
Slutet av maj 2024Skolan skickar CAS-nummer för visumansökan vid mottagande av underskrivet avtal
19 juni 2024Sista dag att skicka in visumansökan för helårsstudier via Home Office i UK
2 juli 2024Sista dag att skicka in eventuellt besked om skolpeng från din hemkommun
Mitten av juliVärdfamiljsplacering och annan information skickas till antagna via mail från skolan
Mitten av augustiRektorsbrev via mail med detaljerad information om uppstartsveckan etc

Innan du ansöker

Fråga oss angående din individuella studieplan

Ifall du har frågor angående din individuella studieplan, hur den passar in och vilka kurser du kan läsa hos oss så får du gärna maila din individuella studieplan till oss innan du skickar in ansökan. Då kan vi ge direkt feedback på din studieplan och lyfta frågor som du kanske vill fråga din studievägledare hemma om.

Vi har ibland möjlighet att tillgodose behov av kurser som normalt inte ingår under aktuellt läsår enligt vår poängplan. Exempel på sådana kurser är Historia 1b och Naturkunskap 1b som av denna anledning finns inkluderade i vårt utbud av valbara kurser.

 

Följande ingår i ansökan

Nedan får du information om de olika stegen i ansökan om en gymnasieplats på Svenska skolan i London. Vänligen läs denna samt se till att du har alla dokument redo när du ska göra din ansökan.

Kontaktuppgifter till sökande

Här anger du dina person- och kontaktuppgifter samt uppgifterna för dina vårdnadshavare. Ange var ni vill att fakturorna för skolavgiften ska skickas om du blir antagen. Meddela även om du redan har eller avser att ansöka om skolpeng från er hemkommun samt kommunens namn.

Nuvarande skola

Program och årskurs

Ange vilket nationellt gymnasieprogram och årskurs du söker till och vilken inriktning.

Personligt brev

En viktig del av din ansökan är det personliga brevet (max 3500 tecken) där följande information ska ingå:

 1. Presentera dig själv och motivera varför du vill gå på SSL.
 2. Vilka eventuella utmaningar tror du att utbytesåret skulle innebära för dig?
 3. Vilken är din målsättning och förväntan för studietiden på SSL?
 4. Övrigt du anser vara relevant att berätta och som kan stärka din ansökan.

Valbara kurser

På Svenska skolan i London kan du läsa ett brett urval av valbara kurser, samtala med din studie- och yrkesvägledare om vilka och hur många kurser du ska läsa. För mer information, läs här.

Du är varmt välkommen att kontakta skolan vid eventuella frågor!

Modersmål och särskilt stöd

För att vi direkt från början skall kunna hjälpa dig med de eventuella anpassningar du behöver är det viktigt att uppge eventuella svårigheter som till exempel dyslexi. I förekommande fall vill vi även att du bifogar eventuell utredning och/eller handlingsplan från din nuvarande skola.

Meddela oss även om du har ett annat modersmål än svenska.

För att vi enligt engelsk lagstiftning skall kunna garantera elevernas säkerhet och välmående är det viktigt att vi känner till eventuella hälsoproblem och medicinering.

I hälsodeklarationen efterfrågar vi även information om eventuella allergier och specialkost.

Information för värdfamiljsplacering

Vänligen ange om du önskar boende i en av skolans värdfamiljer. Om så är fallet behöver vi mer information om dig och dina preferenser i en rad frågor.

Var gärna så specifik som möjligt för att öka möjligheten för oss att matcha dig till en passande värdfamilj.

Observera dock att vi tyvärr inte kan garantera att vi kan uppfylla dina önskemål, men vi gör alltid vårt yttersta för att hitta en bra boendelösning för varje elev.

Bilagor

Bifoga följande bilagor i PDF-format till din ansökan:

 • Betygsdokument från årskurs 9
 • Foto i JPEG- eller PNG-format för skolans ID-kort
 • Omdömesblankett från din nuvarande skola
 • För sökande till åk 2 och 3: Individuell studieplan från din nuvarande
 • Kvitto (screen shot) på genomförd betalning av anmälningsavgiften om £200
 • Underskriven blankett ”Samtycke för GDPR”
 • För sökande som önskar boende i värdfamilj: underskriven blankett ”Bekräftelse av hemkomsttider och ordningsregler”

Förhandsgranskning

Efter att ansökan är inskickad kan du inte ändra den. Kontakta gymnasiet@swedishschool.org.uk om du stöter på problem, behöver hjälp med ansökan eller vill göra nån ändring/tillägg i din ansökan.