at-sign envelope user telephone map-marker earth thumbs-up thumbs-down search arrow-left arrow-right play pause full-screen-enter full-screen-exit minus plus icon-cross icon-cross-square SchoolSoft Pluttra

Skolavgifter och ansökan

Läs mer om vad det kostar att gå på SSL och hur du ansöker här.

Vem kan ansöka till SSL?

Observera att sista dag för ansökan inom ramen för ordinarie sökperiod är framflyttad till och med onsdag 7 mars på grund av tekniska problem med ansökningssystemet under den gångna helgen. Sena ansökningar mottas från och med 8 mars och så länge det finns lediga studieplatser.

 

Vi tar emot elever som vill läsa ett eller flera gymnasieår på Svenska skolan i London. Du kan söka till oss oavsett vilken skola du går på idag, observera dock att du måste vara behörig till något av våra studieförberedande program (EK, NA, SA).

Information om vad ett skolår hos oss kostar och hur du söker till oss kan du läsa om nedan.

 

Ansökningsprocessen

Ansökan till Svenska skolan i London består av flera steg som beskrivs nedan. Det är viktigt att du noga läser igenom all information innan du ansöker via vårt digitala ansökningssystem. Du är givetvis varmt välkommen att kontakta oss om du skulle ha några frågor.

Antagningen baseras på en helhetsbedömning av ditt betyg från årskurs 9, det personliga brevet och omdömet från din nuvarande skola i Sverige.

Innan du ansöker

Boka ett möte med studie- och yrkesvägledaren på din skola

Vi vill att du bokar ett möte studie- och yrkesvägledaren på din skola i Sverige för hjälp med att jämföra din individuella studieplan (för sökande till åk 2 och 3) med Svenska skolan i Londons poängplan för aktuellt program som du hittar via länkarna nedan.

Är det någon/några kurser som skiljer sig mellan skolorna? Vänligen uppge detta i er ansökan i aktuell ruta under fliken för valbara kurser.

Vi har ibland möjlighet att tillgodose behov av kurser som normalt inte ingår under aktuellt läsår enligt vår poängplan. Exempel på sådana kurser är Historia 1b och Naturkunskap 1b som av denna anledning finns inkluderade i vårt utbud av valbara kurser.

Läs informationen nedan, skriv därefter ut och fyll i blanketterna

Vänligen skriv ut de tre blanketterna nedan och fyll i dem. Inscannade kopior i PDF-format ska bifogas till er ansökan via vårt digitala ansökningssystem.

Följande steg ingår i ansökan

Nedan får du information om de olika stegen i ansökan om en gymnasieplats på Svenska skolan i London. Vänligen läs denna samt se till att du har alla dokument redo när du ska göra din ansökan.

Steg 1: Kontaktuppgifter till sökande

Här anger du dina person- och kontaktuppgifter samt uppgifterna för dina vårdnadshavare. Ange var ni vill att fakturorna för skolavgiften ska skickas om du blir antagen. Meddela även om du redan har eller avser att ansöka om skolpeng samt  vilken kommun.

Steg 2: Nuvarande skola

Här anger du kontaktuppgifterna till rektor och studievägledare för din nuvarande skola i Sverige.

Steg 3: Program och årskurs

Ange vilket nationellt gymnasieprogram och årskurs du söker till.

Steg 4: Personligt brev

En viktig del av din ansökan är det personliga brevet (max 3500 tecken) där följande information ska ingå:

 1. Presentera dig själv och motivera varför du vill gå på SSL.
 2. Vilka eventuella utmaningar tror du att utbytesåret skulle innebära för dig?
 3. Vilken är din målsättning och förväntan för studietiden på SSL?
 4. Övrigt du anser vara relevant att berätta och som kan stärka din ansökan.

Steg 5: Valbara kurser

För dig som söker till årskurs 1

Du som söker till årskurs 1 ska välja ett modernt språk, hos oss kan du läsa franska, spanska eller tyska.

För dig som söker till årskurs 2 och 3

Ange vilka valbara kurser du vill läsa utifrån det utbud vi erbjuder inför läsåret 2018/2019. Observera att du enbart ska välja kurser för det läsår du söker till på SSL.

Du som söker till årskurs 2 behöver vanligtvis välja två till tre valbara kurser beroende på program och poängplanen på din svenska skola. Du som söker till årskurs 3 ska välja de kurser som krävs för att du ska uppnå 2500 poäng i din individuella studieplan, vilket krävs för gymnasieexamen.

Vänligen observera att kurser kan komma att ställas in om det inte är tillräckligt många elever som valt kursen. Glöm därför inte att ange några kurser som reservval.

Steg 6: Modersmål och särskilt stöd

För att vi direkt från början skall kunna hjälpa dig med de eventuella anpassningar du behöver är det viktigt att uppge eventuella svårigheter som till exempel dyslexi. I förekommande fall vill vi även att du bifogar eventuell utredning och/eller handlingsplan från din nuvarande skola.

Meddela oss även om ni har ett annat modersmål än svenska.

Steg 7:

För att vi enligt engelsk lagstiftning skall kunna garantera elevernas säkerhet och välmående är det viktigt att vi känner till eventuella hälsoproblem och medicinering. Vi ber också om att få kontaktuppgifter till skolsköterskan på er nuvarande skola för att vid behov kunna kontakta dem gällande elevjournalen.

I hälsodeklarationen efterfrågar vi även information om eventuella allergier och specialkost.

Steg 8:

Vänligen ange om ni önskar boende i en av skolan ordnad värdfamilj. Om så är fallet behöver vi mer information om dig och dina preferenser i en rad frågor.

Var gärna så specifik som möjligt för att öka möjligheten för oss att matcha dig till ”rätt” värdfamilj. Om du till exempel gärna bor i en barnfamilj ange detta. Rangordna helst dina önskemål efter vad som är viktigast för dig i en fallande skala.

Observera dock att vi tyvärr inte kan garantera att vi kan uppfylla dina önskemål men gör alltid vårt yttersta för att hitta en bra boendelösning för varje elev.

Steg 9: Bilagor

Bifoga följande bilagor i PDF-format till din ansökan:

 • Underskrivet betygsdokument från årskurs
 • Profilbild av ditt ansikte, t.ex. ett passfoto
 • Omdömesblankett från din nuvarande skola
 • För sökande till åk 2 och 3: Individuell studieplan från din nuvarande skola
 • Kvitto på genomförd betalning av anmälningsavgiften om £200
 • Underskriven blankett ”Consent for emergency treatment”
 • För sökande som önskar boende i värdfamilj: underskriven blankett ”Bekräftelse av hemkomsttider och ordningsregler”

Steg 10: Förhandsgranskning

Kontrollera noga att alla uppgifter du angett är korrekta innan du skickar in den genom att klicka på knappen ”Lämna in”.  Efter att ansökan är inskickad kan du inte längre revidera den.

Vad händer efter inlämnad ansökan?

När du lämnat in din ansökan under ordinarie sökperiod senast den 7 mars påbörjas antagningsprocessen där en antagningsgrupp granskar samtliga inkomna ansökningar enligt skolans antagningskrav.

Viktiga datum

DatumVad
6 aprilPersonligt antagninsbesked via mail till alla sökande
22 aprilSista dag för antagna att acceptera sin studieplats
4 majBesked om eventuell studieplats till elever på köplats
1 juniSista dag att skicka in underskrivet avtal om skolplats och eventuellt besked om skolpeng från din hemkommun
Mitten av juliVärdfamiljsplacering och annan information skickas till antagna via mail

Sen ansökan

Det är fortfarande möjligt att skicka in en ansökan via vårt digitala ansökningssystem efter den 7 mars men du hamnar då i en annan urvalsgrupp. Sena ansökningar behandlas utifrån våra antagningskrav och eleverna antas löpande i mån av plats.

Det är också möjligt att ansöka om att bli uppsatt på reservplats om programmet är fullt. Eventuella lediga platser erbjuds då enligt kölistan eftersom antagna elever tackar nej till sin studieplats, dock tidigast 4 maj.

Vi rekommenderar dig att ta kontakt med oss innan du lämnar in din ansökan.