at-sign envelope user telephone map-marker earth thumbs-up thumbs-down search arrow-left arrow-right play pause full-screen-enter full-screen-exit minus plus icon-cross icon-cross-square SchoolSoft Pluttra

Skolavgift:

Skolavgiften på gymnasiet under läsåret 2020/2021 är £10400, fördelat enligt nedan:

Höstterminen: £5200

Vårterminen: £5200

Elev som börjar vid skolan efter 1 november eller efter 15 april betalar halv terminsavgift.

Skolavgiften gäller för ett läsår och faktureras vid två tillfällen, under juli månad för inbetalning senast vid höstterminens start och under december månad för inbetalning senast vid vårterminens start.

Värdfamiljsavgift:

Elever som bor i en av skolans värdfamiljer under läsåret 2020/2021 betalar totalt £7650 fördelat som följer:

Höstterminen: £3500

Vårterminen: £4150

Anmälningsavgift

En registreringsavgift på £200 inbetalas samtidigt med ansökan om elevplats.

Registreringsavgiften är en administrativ engångsavgift i samband med behandling av din ansökan och är inte återbetalningsbar.

Vad ingår i skolavgiften?

Skolavgiften täcker:

 • Undervisning enligt skolans undervisningsprogram och klasschema
 • Användande av skolans läromedel samt normal förbrukning av skriv- och ritmaterial
 • Skolans elevförsäkring

Skolavgiften täcker inte:

 • Extra undervisning eller specialundervisning
 • Skollunch
 • Skolresor och andra externa aktiviteter utöver vad som ingår enligt ovan
 • Skador som eleven orsakar på skolan och skolans material som inte täcks av skolans försäkring
 • Skador på, eller förlust av elevers tillhörighet eller kläder

Vad ingår i värdfamiljsavgiften?

Värdfamiljsavgiften täcker:

 • Boende i privat sovrum med tillgång till badrum
 • Frukost, middag och mellanmål på kvällen varje dag

Värdfamiljsavgiften täcker inte:

 • Lunch