at-sign envelope user telephone map-marker earth thumbs-up thumbs-down search arrow-left arrow-right play pause full-screen-enter full-screen-exit minus plus icon-cross icon-cross-square SchoolSoft Pluttra

Sponsorskap

Svenska skolan i London är en svensk utbildning med London som klassrum. Vi har erbjuder högklassig utbildning till elever i åldrarna mellan 3-19 år, som alla blir tvåspråkiga. Vi har en stor fördel i och med små klasser, dedikerad personal och ett djup engagemang från skolans föräldraföreningen med flera.

Sponsorskap

Den rådande COVID-19 pandemin har påverkat Svenska Skolans ekonomi negativt. Vi vänder oss därför till föräldrar och samarbetspartners med en vädjan om donationer. Små som stora bidrag är välkomna och utgör ett viktigt stöd för oss att driva verksamheten vidare.

Donationer och sponsorer

Svenska Skolan i London erbjuder utbildning av hög kvalitet enligt svenska läroplanen från förskolan till gymnasiet. Med fokus på tvåspråkighet, digital kunskap samt musik är det mycket som gör Svenska Skolan i London unik. Ofsted, den brittiska skolinspektionen, gav 2020 för tredje gången i rad Svenska Skolan i London högsta möjliga betyget ‘Outstanding‘. Skolan har sedan 1907 utgjort en viktig knutpunkt för svenskar i London där högtider som Lucia och Svenska flaggans dag som firas traditionsenligt.

Svenska Skolan är en organisation utan vinstintresse som finansieras främst genom skolavgifter. Ambitionen är att hålla skolavgifterna på en nivå som gör skolan tillgänglig för så många som möjligt. Donationer och sponsring ar en viktig kompletterande inkomstkälla för att även i framtiden kunna erbjuda svensk kvalitetsutbildning i London.

Individuella donationer

Skolan uppmuntrar donationer från föräldrar, tidigare elever och andra som har möjlighet att stödja skolans verksamhet, via vår GoFundMe sida. De pengar som samlas in går oavkortat till skolans populära vårshow som har uppförts i över 30 år.

  • Om du är skattebetalare i Storbritannien har du möjlighet att dra av skatt för donationer till välgörenhet i din deklaration (HMRC self assessment)
  • Svenska Skolan har även möjlighet att använda Gift Aid vilket innebär att för varje £1 som doneras får skolan ytterligare 25p – utan att det kostar dig som skattebetalare något extra

Föräldrar och alumni kan även hjälpa skolan genom att anmäla sig till tjänster som Amazon Smile och välja The Swedish School Society in London som förmånstagare. En andel av beloppet du handlar för doneras då automatiskt till den välgörenhetsorganisation du väljer – utan att det kostar dig något mer.

Sponsorer

Svenska Skolan i London är intresserad av samarbete med företag som vill stödja skolan. Företag har under åren dragit fördel av att barn till utlandsposterade medarbetare har kunnat fortsatta sin utbildning enligt svensk läroplan genom Svenska Skolan i London. God utbildning för alla är ett av FN:s Globala Mål (SDG 4) och att stödja en skola kan därmed även bli en komponent i ett företags samhällsansvar (CSR). Enligt engelsk skattelagstiftning kan donationer till välgörenhet räknas av innan skatt vilket innebar att en donation på £10,000 brutto endast kostar ett företag som betalar den högsta skattesatsen £6,750 efter skatt.

Skolan välkomnar engångsdonationer liksom mer långsiktiga samarbeten. För att diskutera eventuella samarbeten med skolan vänligen kontakta vår Fundraising Team som kan skräddarsy ett upplägg efter båda parters behov.

 

Som gentjänst har skolan möjlighet att erbjuda sina sponsorer:

  • Exponering på skolans hemsida samt sociala media konton
  • Gemensamma pressmeddelanden till den svenska gemenskapen i London
  • Synliggörande genom en logotyp i skolbyggnaden
  • Möjlighet att använda titeln ’sponsor av Svenska Skolan i London
  • Exponering på skolans intranät som över 500 elever, lärare samt föräldrar har tillgång till samt via rektors mail till föräldrar
  • Biljetter till skolans populära Lucia föreställning i december
Lorem ipsum
Charity details

Name: The Swedish School Society in London
Registered: England and Wales
Charity Number: 307379