at-sign envelope user telephone map-marker earth thumbs-up thumbs-down search arrow-left arrow-right play pause full-screen-enter full-screen-exit minus plus icon-cross icon-cross-square SchoolSoft Pluttra

Lek och lärande

En svensk förskola i London

Vår förskola är en öppen, inbjudande och glädjefylld plats för utveckling och lärande. Vi följer den svenska läroplanen, där barnen tidigt lär sig kommunicera på engelska.

Genom en blandning av roliga och levande lektioner, självständig lek och spännande utflykter strävar vi efter att lägga grunden för en livslång kärlek till lärande.

En dag på vår förskola

Projekt och fri lek

Vi ägnar mycket tid åt projekt där barnen på olika sätt arbetar och använder sin kreativitet för att utforska våra teman: svenska, engelska, matematik och vetenskap. Dessa projekt visas sedan upp på olika sätt i förskolan, så att föräldrarna också kan få en inblick deras barns utveckling.

Äventyr utomhus

Ibland är naturen den bästa läraren. Vi tar ofta med barnen på utflykter för att utforska parker och naturskyddsområden i och runt Barnes.

Lärande

Barnens nyfikenhet och lust till lärande stimuleras genom roliga och engagerande övningar där vi påbörjar deras grundläggande läsning, kunskaper i matematik samt hur vårt värld fungerar i stort och smått.

Sport, musik och teater

Vi ser uttrycksfulla och fysiska former av utbildning som en viktig del av undervisningen, såsom idrott, musik och drama.

"Skillnaden är att det blir mer personligt här. Ni gör det där lilla extra! Alla känner alla, rakt igenom skolan och de yngre barnen är trygga med de äldre."

Malin Sund
Förälder

De värderingar vi skapar

Vårt mål är att alla barn och elever ska se vår skola som en plats där de känner sig trygga och omhändertagna, där de är fria att vara sig själva och uppskattas för vilka de är. Vi uppmuntrar barnen att vara aktivt hänsynsfulla individer, som behandlar både lärare och varandra med vänlighet och respekt.