at-sign envelope user telephone map-marker earth thumbs-up thumbs-down search arrow-left arrow-right play pause full-screen-enter full-screen-exit minus plus icon-cross icon-cross-square SchoolSoft Pluttra

Vanliga frågor

Här hittar du de vanligaste frågorna.

Hittar du inte svaret du söker? Kontakta oss om det finns frågor som borde läggas till.

För elever

 • Kan jag söka till gymnasium / universitet med hjälp av betyget från Svenska skolan i London?

  Svar

  Grundskola: Med hjälp av slutbetyget från Svenska skolan i London kan du söka till vilken svensk gymnasieskola som helst. Det går även att söka till engelska “Sixth Forms” och A-levels, dock behöver du ofta göra olika former av intagningsprov för att kunna bli antagen till dessa enligt det brittiska skolsystemet.

  Gymnasiet: Du kan söka till högskolor och universitet i både Sverige och utomlands med hjälp av ditt examensbevis från Svenska skolan i London. Vi ingår i nationella provdatabasen så dina betyg finns därför med automatik tillgängliga för alla svenska högskolor och universitet. Vid ansökan till engelska universitet kan det många gånger vara så att du inte behöver göra något språktest tack vare att du har gått hos oss. Om du meddelar oss i tid kan vi hjälpa dig med referensbrev och liknande för din ansökan till universitet i Storbritannien.

 • Får jag låna en elevdator från Svenska skolan i London?

  Svar

  På grundskolan använder vi oss av iPads för de yngre och Chromebooks för de äldre i årskurserna 4-9. På gymnasiet tar du med din egen dator.

 • Ordnar skolan några aktiviteter efter skoldagen?

  Svar

  På grundskolan finns det möjlighet att välja olika “Afternoon activities” beroende på elevernas ålder. En aktivitet ingår i skolavgiften. På gymnasiet slutar eleverna på olika tider så det är svårt att organisera. Där ordnar man sina aktiviteter själv och det finns ett rikt utbud av många sporter och annat att göra.

 • Hur ser en “vanlig” skoldag ut?

  Svar

  Alla elever ingår i en klass eller mentorsgrupp som regelbundet träffar sin klasslärare/mentor. Barnen och eleverna på grundskolan börjar samma tid och följer ett schema där alla grundskolans ämnen läses under veckan. Vi har som andra svenska skolor också slöjd, bild, musik, hemkunskap och idrott. Schemat på gymnasiet beror på vilket program eller kurs som eleven har valt. Du börjar tidigast 08:00 och slutar senast kl. 16:30 på gymnasiet.

 • Kan jag gå hela studietiden på Svenska skolan i London?

  Svar

  Det går alldeles utmärkt att gå ett eller flera år hos oss. Vi har elever som går hela sin studietid hos oss, från förskola till och med gymnasiet. Vanligtvis stannar familjerna bosatta i London några år medan vissa elever på gymnasiet enbart kommer som utbytesstudent för ett läsår.

För föräldrar

 • Ingår det lunch?

  Svar

  På grundskolan lagas skollunchen i skolans kök av vår kock och den serveras till alla elever. På gymnasiet ingår det inte, utan eleverna får ta med sig lunch eller köpa i skolans cafeteria eller matsal.

 • Vad kostar det att gå på Svenska skolan i London?

  Svar

  Se information under “Antagning och avgifter”

 • Är det möjligt att söka några bidrag från Sverige?

  Svar

  Du kan se alla skolavgifter under “Antagning & avgifter” för respektive skolform. Ta kontakt med din hemkommun för att höra med dem om de skickar med skolpeng för ett eller flera läsår på en svensk utlandsskola. Utöver detta kan du också få studiebidrag för gymnasiala utlandsstudier, ansökan sker direkt till CSN och mer information hittar du på deras hemsida. Vi får också många frågor om det finns stipendier att ansökan om. Tyvärr har vi som skola inga stipendier att söka, men kolla med din hemkommun och sök via internet efter möjliga stipendier.

 • Erbjuder ni fritids?

  Svar

  Vi har inte något fritids på skolan, utan har vissa afternoon activities istället som man kan anmäla sig till.

 • Kompletterande svenska - erbjuder ni det?

  Svar

  För tillfället har vi inte möjlighet att erbjuda extra svenskakurser på helg- eller kvällstid.

För värdfamiljer

 • Why should I house a Swedish exchange student?

  Svar

  Housing a Swedish exchange student offer a variety of benefits. For one, it gives you an insight in Swedish culture. Also, it could for example be nice to have a young adult in your home that can interact with you and your family members. Other than this, you’re also reimbursed by the school on a monthly basis.

 • Do I have a say in which student you place with a host family?

  Svar

  When applying to become a host family with us, we’ll ask you to fill in forms where you describe for example your family, interests and the accommodation you can provide. Upon applying to the Swedish school in London all students are asked similar questions about them as persons, their interests and what’s important to them. Based on this, our experienced Host Family then tries to make the best matches between student(s) and families. In case there are any questions we’ll always contact you for further information. All host families have the right to decline a student based, although in those instances we can’t always guarantee that you will have a student directly when the school starts in the end of August.

 • What demands do the school have on a host family?

  Svar

  In order to become a host family with the Swedish School in London you have to be able to provide a separate room per student (maximum of two students per household), access to the toilet / shower room, provide breakfast, dinner and snacks Monday through Sunday (excluding holidays).

 • I’m interested in becoming a host family. What do I do next?

  Svar

  If you’re interested in becoming a host family with the Swedish School in London we want you to call the Host Family Coordinator on 020 8332 8361 or send an email to medsbagge@swedishschool.org.uk.

För studievägledare

 • Vilka program och kurser kan ni erbjuda?

  Svar

  På gymnasiet kan eleverna välja bland tre av de studieförberedande programmen;

  Ekonomiprogrammet (EK), Naturvetenskapsprogrammet (NA) och Samhällsvetenskapsprogrammet (SA). Elever som vill gå alla tre åren hos oss kan läsa följande inriktningar:

  EK: inriktning ekonomi

  NA: inriktning naturvetenskap

  SA: inriktning samhällsvetenskap

  Utbyteselever kan ofta gå andra inriktningar av programmen ovan men ändå läsa de flesta av de kurser de behöver. Här är det extra viktigt att eleverna tar kontakt mer studie- och yrkesvägledare för att jämföra den individuella studieplanen med vår poängplanen för det aktuella programmet. Du hittar dessa under fliken för “Gymnasium” och aktuellt program.

 • Hur söker man till Svenska skolan i London?

  Svar

  Ansökan till Svenska skolan i London sker via vårt digitala ansökningssystem. Länken tillsammans med all information du behöver inför ansökan finns under “Antagning & avgifter”.