at-sign envelope user telephone map-marker earth thumbs-up thumbs-down search arrow-left arrow-right play pause full-screen-enter full-screen-exit minus plus icon-cross icon-cross-square SchoolSoft Pluttra

Svensk utbildning i Storbritannien

Om oss

Svenska Skolan i London är en privat, icke vinstdrivande skola, som erbjuder förstklassig svensk utbildning från förskola till gymnasium. Vi följer den svenska läroplanen och använder London som ett redskap för att addera en internationell dimension i vår undervisning. Våra små klasser, dedikerade lärare och vänliga atmosfär hjälper eleverna att förverkliga sin fulla akademiska och personliga potential. 

Skolan är registrerad som en välgörenhetsstiftelse i England och Wales, samt en form av enkelt företag. Föräldrarna till alla elever på skolan är medlemmar i stiftelsen. I samband med det årliga årsmötet utses varje år en styrelse som är skolans huvudman med juridiskt och ekonomiskt ansvar för skolan.

Vår historia

Skolan öppnade 1907, med våra första klassrum på Harcourt Street i centrala London. 1976 flyttade vår grundskola till sin nuvarande plats i Barnes, i västra London.

Under de drygt 100 år som vi har varit i drift har vår skola handlat om mer än den utbildning vi tillhandahåller. Som den enda svenska skolan i hela Storbritannien har den fungerat som ett lokalsamhälle för svenska familjer som bor i London. Ett sätt att bo utomlands och samtidigt behålla en nära kontakt med hemlandet.

Från gemensamt högtidsfirande till vår föräldraförenings månadsaktiviteter är denna anda fortfarande mycket levande idag.

 

Skolans ledning

Som ledning vill vi skapa en skola för framtiden. Det finns ett tydligt akademiskt fokus men även andra värden prioriteras på skolan. Tillsammans med vår personal strävar vi efter att ta vara på och stärka elevernas självförtroende, beslutsamhet samt ansvars- och medkänsla. Vi försöker skapa förutsättningar för att varje elev som passerar genom skolan känner tryggheten att utvecklas till en mer självsäker, vältalig och social person.

Vår enastående ranking

Svenska Skolan i London är registrerad som en engelsk skola och är därför övervakad av Office for Standards in Education (OFSTED) i Storbritannien. Vi kan stolt berätta att vi under de fyra senaste inspektionerna (2010, 2016, 2019 och 2023) har bedömts som ”Outstanding”, högsta möjliga betyg en skola kan få. Rapporterna kan laddas ner och läsas nedan.

Länk till rapporten från Ofsted inspektionen den 6-8 juni 2023

Styrelsen

Svenska skolans styrelsemedlemmar har varierande professionell bakgrund men har ett gemensamt mål, att garantera att denna utmärkta skola fortsätter att blomstra och utvecklas som en betydande komponent i den svenska gemenskapen i London. Skolan har utomordentliga lärare och ledning där alla värnar såväl skolans rika arv och framtid som svenska och brittiska värderingar och traditioner. Styrelsen har förmånen att bistå i detta arbete och stödja skolans och därmed elevernas fortsatta förmåga att anpassa sig till en värld i ständig förändring.

Klaus Bassler

Styrelseordförande
chair@swedishschool.org.uk

Klaus är verksam inom modeindustrin, där han tillbringat hela sin karriär. Han har arbetat internationellt för både börsnoterade och privatägda företag, där han haft diverse ledande kommersiella roller. Klaus kommer ursprungligen från Tyskland och flyttade till London 2005 där han också träffade sin svenska fru. Han har två döttrar på skolan.

Lotta Edström

Vice styrelseordförande & kassör
ledstrom@swedishschool.org.uk

Lotta har ett stort intresse för att driva affärsutveckling i en föränderlig omvärld. Hon bidrar med kommersiellt erfarenhet inom global marknadsföring från hälso-, sjukvård- och dagligvarubranschen. Lottas son började på Svenska skolan i London när han var fyra och går på högstadiet.

Anna Jägberg

Sekreterare & ansvarig för safeguarding i styrelsen
ajagberg@swedishschool.org.uk

Anna har över 20 års erfarenhet av utbildning, både som lärare och rektor. För närvarande är hon undervisningsråd på Skolverket i Stockholm. Mellan 2011 och 2015 var Anna rektor för Svenska skolan i London. Hon har tre vuxna barn, varav två gick på Svenska skolan i London.

Tania Tandon

Ansvar för juridiska frågor
ttandon@swedishschool.org.uk

Tania är jurist medgrundare av TandonHilderband med över 20 års erfarenhet av rådgivning till klienter inom sektorer inklusive välgörenhetsorganisationer och utbildning. Tanias expertis finns inom arbetsrätt, med ett särskilt intresse av att navigera i frågor gällande anställdas relationer genom att tillämpa omfattande erfarenhet av skillnader i förhållningssätt på grund av kulturella och bakgrundsskillnader. Tania är född och uppvuxen i Sverige med indiska och engelska föräldrar. Hon flyttade till London för att studera till jurist och har stannat kvar där tillsammans med sin familj.

 

Charlotte Gustavsson

Representant för Skolverket
cgustavsson@swedishschool.org.uk

Charlotte är gymnasielärare i svenska och tidigare förälder till två barn på skolan. Hon har tidigare haft olika chefspositioner inom träning och utbildning. Hon har även varit egen företagare som coach.

Christina Brattwall

Marknadsföring & fundraising

cbrattwall@swedishschool.org.uk

Christina har bott och arbetat i London sedan 2003 och har över 20 års yrkeserfarenhet inom marknadsföring. Hon började sin karriär på reklambyråer men har de senaste åren gått över till att arbeta på kundsidan inom de finansiella tjänsterna och tekniksektorerna. Christina, som är gift med en britt, har två pojkar som går i skolan. Hon är glad över att återknyta kontakten med sin svenska bakgrund genom engagemanget i skolans styrelse.

 

Edward Pennock

Marknadsföring & fundraising

epennock@swedishschool.org.uk

Edward har arbetat i över 20 år inom den internationella försäkringsbranschen med ledning av team i London och över hela Europa. Han har en stark kompetens inom relationshantering, strategi och ledarskap. Edward är engelsman och gift med en svensk fru och har två pojkar på skolan. Han hoppas kunna ta med sig sitt perspektiv och erfarenhet av att vara en britt i det svenska systemet och uppmuntra andra att stödja denna fantastiska skola.

Etos

  • Vara den främsta representanten för svensk utbildning utomlands.
  • Vara en plats där varje elevs identitet och självuppfattning stärks.
  • Vara en skola som tar hänsyn till elevernas individuella förmågor, vilket gör det möjligt för dem att förverkliga sin akademiska och personliga potential.
  • Erbjuda en internationell lärmiljö med dedikerade och kompetenta lärare.
  • Vara en trygg arbetsplats där atmosfären kännetecknas av kreativitet, flexibilitet, vilja att förändras, respekt och tolerans.
  • Erbjuda en gedigen förberedelse för vidare studier i Sverige eller andra länder.

Mål

Svenska skolan i London (SSL) främjar utbildning och kunskap så att eleverna blir motiverade och utmanade i sitt lärande. Genom att skapa en atmosfär av respekt, tydlighet och engagemang, uppmuntrar vi eleverna att vara goda samhällsmedborgare och förstå den värld i vilken vi alla lever.

På SSL har varje individ rätt att vara trygg i en god arbetsmiljö, så att lärarna kan undervisa och eleverna kan lära.

SSL har höga ambitioner för varje elev då vi ser skolan som en del i elevens vidare akademiska utbildning. Vi tror att varje barn och elev har kapacitet att vidareutvecklas intellektuellt, personligt och moraliskt.