at-sign envelope user telephone map-marker earth thumbs-up thumbs-down search arrow-left arrow-right play pause full-screen-enter full-screen-exit minus plus icon-cross icon-cross-square SchoolSoft Pluttra

Svensk utbildning i Storbritannien

Om oss

Svenska Skolan i London är en privat, icke vinstdrivande skola, som erbjuder förstklassig svensk utbildning från förskola till gymnasium. Vi följer den svenska läroplanen och använder London som ett redskap för att addera en internationell dimension i vår undervisning. Våra små klasser, dedikerade lärare och vänliga atmosfär hjälper eleverna att förverkliga sin fulla akademiska och personliga potential. 

Skolan är registrerad som en välgörenhetsstiftelse i England och Wales, samt en form av enkelt företag. Föräldrarna till alla elever på skolan är medlemmar i stiftelsen. I samband med det årliga årsmötet utses varje år en styrelse som är skolans huvudman med juridiskt och ekonomiskt ansvar för skolan.

Vår historia

Skolan öppnade 1907, med våra första klassrum på Harcourt Street i centrala London. 1976 flyttade vår grundskola till sin nuvarande plats i Barnes, i västra London.

Under de 100+ år som vi har varit i drift har vår skola handlat om mer än den utbildning vi tillhandahåller. Som den enda svenska skolan i hela Storbritannien har den fungerat som ett lokalsamhälle för svenska familjer som bor i London. Ett sätt att bo utomlands och samtidigt behålla en nära kontakt med hemlandet.

Från gemensamt högtidsfirande till vår föräldraförenings månadsaktiviteter är denna anda fortfarande mycket levande idag.

 

Skolans ledning

Som ledning vill vi skapa en skola för framtiden. Det finns ett tydligt akademiskt fokus men även andra värden prioriteras på skolan. Tillsammans med vår personal strävar vi efter att ta vara på och stärka elevernas självförtroende, beslutsamhet samt ansvars- och medkänsla. Vi försöker skapa förutsättningar för att varje elev som passerar genom skolan känner tryggheten att utvecklas till en mer självsäker, vältalig och social person.

Vår enastående ranking

Svenska Skolan i London är registrerad som en engelsk skola och är därför övervakad av Office for Standards in Education in the UK (OFSTED). Vi kan stolt berätta att vi mottog en mycket positiv rapport där vi i den senaste inspektionen 2016 blev bedömda som ”Outstanding”, vilket är det högsta möjliga betyget en skola kan få. Rapporten kan laddas ner och läsas nedan.

“A rich and stimulating Swedish and English curriculum ensures that pupils excel in all areas of learning, including their personal, social and health development. An outstanding range of extra-curricular activities further enriches pupils’ experiences.”

Länk till rapporterna från Ofsteds inspektioner av Svenska skolan i London; 2016, 2010 and 2007 

Styrelse

Caroline Bar

Styrelseordförande

E-post: chairman@swedishschool.org.uk

 

Peter Burman

Sekreterare

Thomas Paulsson

Kassör

Marika Amartey

Styrelseledamot

Johan Liljefors

Styrelseledamot

Charlotte Henderson

Styrelseledamot

Cecilia Körner

Styrelseledamot

Eric Muhl

Representant för Skolverket

E-post: emuhl@swedishschool.org.uk

Etos

Svenska Skolans etos:

  • Den främsta representanten för svenska utbildning utomlands.
  • En plats där varje elevs identitet och självuppfattning styrks.
  • En skola där varje elevs lärande baseras på deras individuella förmågor, vilket möjliggör dem att fullt ut förverkliga sin akademiska och kreativa potential.
  • En lärmiljö som erbjuder dedikerad och kompetent undervisning.
  • En internationell miljö.
  • En trygg arbetsplats där atmosfären kännetecknas av kreativitet, flexibilitet, vilja att förändras, respekt och tolerans.
  • En bra och sund akademisk förberedelse för vidare studier i Sverige eller andra länder

Mål

Svenska skolan i London (SSL) främjar utbildning och kunskap så att eleverna blir motiverade och utmanade i sitt lärande. Genom att skapa en atmosfär av respekt, tydlighet och engagemang, uppmuntrar vi eleverna att vara goda samhällsmedborgare och förstå den värld i vilken vi alla lever.

På SSL har varje individ rätt att vara trygg i en god arbetsmiljö, så att lärarna kan undervisa och eleverna kan lära.

SSL har höga ambitioner för varje elev då vi ser skolan som en del i elevens vidare akademiska utbildning. Vi tror att varje barn och elev har kapacitet att vidareutvecklas intellektuellt, personligt och moraliskt.