at-sign envelope user telephone map-marker earth thumbs-up thumbs-down search arrow-left arrow-right play pause full-screen-enter full-screen-exit minus plus icon-cross icon-cross-square SchoolSoft Pluttra

Svensk utbildning i Storbritannien

Om oss

Svenska Skolan i London är en privat, icke vinstdrivande skola, som erbjuder förstklassig svensk utbildning från förskola till gymnasium. Vi följer den svenska läroplanen och använder London som ett redskap för att addera en internationell dimension i vår undervisning. Våra små klasser, dedikerade lärare och vänliga atmosfär hjälper eleverna att förverkliga sin fulla akademiska och personliga potential. 

Skolan är registrerad som en välgörenhetsstiftelse i England och Wales, samt en form av enkelt företag. Föräldrarna till alla elever på skolan är medlemmar i stiftelsen. I samband med det årliga årsmötet utses varje år en styrelse som är skolans huvudman med juridiskt och ekonomiskt ansvar för skolan.

Vår historia

Skolan öppnade 1907, med våra första klassrum på Harcourt Street i centrala London. 1976 flyttade vår grundskola till sin nuvarande plats i Barnes, i västra London.

Under de drygt 100 år som vi har varit i drift har vår skola handlat om mer än den utbildning vi tillhandahåller. Som den enda svenska skolan i hela Storbritannien har den fungerat som ett lokalsamhälle för svenska familjer som bor i London. Ett sätt att bo utomlands och samtidigt behålla en nära kontakt med hemlandet.

Från gemensamt högtidsfirande till vår föräldraförenings månadsaktiviteter är denna anda fortfarande mycket levande idag.

 

Skolans ledning

Som ledning vill vi skapa en skola för framtiden. Det finns ett tydligt akademiskt fokus men även andra värden prioriteras på skolan. Tillsammans med vår personal strävar vi efter att ta vara på och stärka elevernas självförtroende, beslutsamhet samt ansvars- och medkänsla. Vi försöker skapa förutsättningar för att varje elev som passerar genom skolan känner tryggheten att utvecklas till en mer självsäker, vältalig och social person.

Vår enastående ranking

Svenska Skolan i London är registrerad som en engelsk skola och är därför övervakad av Office for Standards in Education (OFSTED) i Storbritannien. Vi kan stolt berätta att vi under de tre senaste inspektionerna har bedömts som ”Outstanding”, högsta möjliga betyg en skola kan få. Rapporterna kan laddas ner och läsas nedan.

“A rich and stimulating Swedish and English curriculum ensures that pupils excel in all areas of learning, including their personal, social and health development. An outstanding range of extra-curricular activities further enriches pupils’ experiences.”

Länk till rapporterna från Ofsteds inspektioner av Svenska skolan i London; 2019, 2016, 2010 and 2007 

Styrelsen

Svenska skolans styrelsemedlemmar har varierande professionell bakgrund men har ett gemensamt mål, att garantera att denna utmärkta skola fortsätter att blomstra och utvecklas som en betydande komponent i den svenska gemenskapen i London. Skolan har utomordentliga lärare och ledning där alla värnar såväl skolans rika arv och framtid som svenska och brittiska värderingar och traditioner. Styrelsen har förmånen att bistå i detta arbete och stödja skolans och därmed elevernas fortsatta förmåga att anpassa sig till en värld i ständig förändring.

Governance and 2025 Vision

Hanna Roos

Styrelseordförande
chair@swedishschool.org.uk

Hanna är advokat i Engelska Högsta domstolen samt internationell tvisteadvokat som fungerar som extern professor.  Hon kommer från Finland men har bott i England sedan hon började studera i Oxford och Cambridge för tjugo år sedan. Hanna är gift med en svensk ögonlockskirurg, har barn på skolan och får upprepade gånger höra att Gunnars matlagning är överlägsen hennes egen.  Hanna har förmånen att vara styrelsens ordförande.

Anna Pennock

Kassör
apennock@swedishschool.org.uk

Anna valdes in i styrelsen 2019 och har haft rollen som kassör sedan 2020 och arbetar i sin nya roll i nära samarbete med Anette från skolans ledningsgrupp. Anna har två barn på skolan och gick till och med på skolan själv som barn. Anna är svenska och har arbetat inom Financial Services i London de senaste 17 åren.

Christina Cudworth Franson

Vice styrelseordförande & safeguarding lead
ccudworthfranson@swedishschool.org.uk

Christina är marknadsförare till yrket och har arbetat för flera större företag i London. Hon är gift med en svensk och har tre barn på skolan. De började alla vid 3 års ålder och går nu i de äldre årskurserna. Christina är ansvarig för ”safeguarding” och har genomgått NSPCC:s utbildning.

Sören Kroon

Styrelseledamot & fundraising
skroon@swedishschool.org.uk

Sören arbetar inom finans och strategi och har bott och jobbat i London i över 20 år. Han har stort intresse och erfarenhet inom utbildning och har de sista 10 åren arbetat for utbildningsföretaget Pearson. Han har tre barn i skolan som alla har varit i skolan sedan förskoleåldern.

Annelie Selander

Styrelseledamot, Marketing & Comms för skolan i Barnes
aselander@swedishschool.org.uk

Annelie har arbetat mer än 20 år inom livsmedelsindutsrin, först med marknadsföringsfrågor och numera som hållbarhetsansvarig. Hon har två barn som antingen går på eller har gått på skolan. Annelie är ansvarig för Marknadsföring och Kommunikation för grundskolan i Barnes.

Klaus Bassler

Sekreterare
kbassler@swedishschool.org.uk

Klaus är verksam inom modeindustrin, där han tillbringat hela sin karriär. Han har arbetat internationellt för både börsnoterade och privatägda företag, där han haft diverse ledande kommersiella roller. Klaus kommer ursprungligen från Tyskland och flyttade till London 2005 där han också träffade sin svenska fru. Han har två döttrar på skolan.

Charlotte Gustavsson

Representant för Skolverket, Marketing & Comms för gymnasiet
cgustavsson@swedishschool.org.uk

Charlotte är gymnasielärare i svenska och tidigare förälder till två barn på skolan. Hon har tidigare haft olika chefspositioner inom träning och utbildning. Hon har även varit egen företagare som coach.

Etos

  • Vara den främsta representanten för svensk utbildning utomlands.
  • Vara en plats där varje elevs identitet och självuppfattning stärks.
  • Vara en skola som tar hänsyn till elevernas individuella förmågor, vilket gör det möjligt för dem att förverkliga sin akademiska och personliga potential.
  • Erbjuda en internationell lärmiljö med dedikerade och kompetenta lärare.
  • Vara en trygg arbetsplats där atmosfären kännetecknas av kreativitet, flexibilitet, vilja att förändras, respekt och tolerans.
  • Erbjuda en gedigen förberedelse för vidare studier i Sverige eller andra länder.

Mål

Svenska skolan i London (SSL) främjar utbildning och kunskap så att eleverna blir motiverade och utmanade i sitt lärande. Genom att skapa en atmosfär av respekt, tydlighet och engagemang, uppmuntrar vi eleverna att vara goda samhällsmedborgare och förstå den värld i vilken vi alla lever.

På SSL har varje individ rätt att vara trygg i en god arbetsmiljö, så att lärarna kan undervisa och eleverna kan lära.

SSL har höga ambitioner för varje elev då vi ser skolan som en del i elevens vidare akademiska utbildning. Vi tror att varje barn och elev har kapacitet att vidareutvecklas intellektuellt, personligt och moraliskt.