at-sign envelope user telephone map-marker earth thumbs-up thumbs-down search arrow-left arrow-right play pause full-screen-enter full-screen-exit minus plus icon-cross icon-cross-square SchoolSoft Pluttra

Lediga tjänster

Blir en del av vårt dedikerade personalteam. Nedan hittar du lediga tjänster på SSL.

Vår unika skola

Med cirka 160 barn och elever på för- och grundskolan, 100-110 elever på gymnasiet och 40 medarbetare är Svenska Skolan i London tillräckligt liten för att kunna vara en familjär skola. Vi definierar oss som både svenska och brittiska och det syns i vår vardag där kulturinslag från båda länderna finns representerade.

Med små undervisningsgrupper, god arbetsro och motiverade elever skapar vi bra förutsättningar för lärare att vara kreativa, inspirerande och goda pedagoger. Vi har höga förväntningar på våra elever och även på vår personal och tillsammans gör vi vår skola unik.

Skolsköterska

Inför höstterminen 2022 söker vi en skolsköterska som kommer jobba både på grundskolan och gymnasiet.

Läs mer
Intresseanmälan

Du är välkommen att maila en intresseanmälan till office@swedishschool.org.uk om du inte hittar någon passande tjänst att söka.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Efter Brexit måste lärarstuderande som önskar göra sin VFU vid Svenska skolan i London ansöka om ett Temporary Work Visa där Svenska skolan i London står som sponsor. För tillfället har Svenska skolan i London inte utrymme för det extra arbete som detta innebär. Därför kommer vi att tacka nej till alla VFU-ansökningar för VT22 och HT22. Under hösten 2022 kommer skolan att ta ett nytt beslut angående möjligheten att göra VFU på skolan under VT23.