at-sign envelope user telephone map-marker earth thumbs-up thumbs-down search arrow-left arrow-right play pause full-screen-enter full-screen-exit minus plus icon-cross icon-cross-square SchoolSoft Pluttra

Vår vardag

Undervisning på svenska

All undervisning på förskolan sker på svenska. Det gör att barnen kan bygga på och bibehålla sina svenska färdigheter samtidigt som vi stimulerar till att barnen kan utveckla sin engelska.

Vi har märkt att barn snabbt anpassar sig till sin tvåspråkiga miljö i London och att det stärker både svenska och engelska språkkunskaper.

Förskollärare

På vår förskola arbetar ett engagerat lärarlag bestående av svenska förskollärare med utbildning från Sverige.

Svenska läroplanen

Vi följer riktlinjerna för utbildning som anges i den svenska läroplanen för förskolan.

En trygg och säker miljö

Samtlig personal på skolan genomgår regelbundet träning i första hjälpen. Skolan har också säkerhetsföreskrifter och strikta besöksregler som garanterar en säker miljö för barnen på förskolan.

Lärmiljö

Förskoleverksamheten bedrivs ofta i mindre grupper. Det gör det lättare att ge en mer lyhörd, tålmodig och kvalitativ undervisning till varje barn.

Lärarna har specifika mål för vad som ska ingå i varje lektion, och låter barnens idéer bidra till att planera projekt och dagliga aktiviteter.

Våra ändamålsenliga lokaler bidrar till att skapa en lärmiljö som består av olika ytor för att underlätta för nyfikenhet, lek och inlärning.

Gruppstorlekar

Vår förskolegrupp består av maximalt 30 barn fördelade på två grupper fördelade på 5-6 personal. Arbetet leds av behöriga förskollärare som också är pedagogiskt ansvariga för verksamheten och kontaktpersoner till era barn. Barnen är ofta uppdelade utifrån de aktiviteter de gör under dagen, med mindre grupper som möjliggör mer individualiserad uppmärksamhet och undervisning.

Utflykter

Vi gillar att hålla barnen engagerade genom varierade typer av aktiviteter, som ofta inkluderar utflykter till parker och lekplatser. Förskolan befinner sig ofta inom gångavstånd från skolan men det händer också att vi gör lite längre utflykter med barnen.

Föräldrars engagemang

Föräldrar uppmanas att delta i skapandet av en positiv upplevelse i skolan. Vår föräldraförening, Friends of the Swedish School, erbjuder stora möjligheter för engagemang. Det finns också ett föräldraråd på skolan som träffar skolans rektor med jämna mellanrum.

Att ta med

Vi önskar att barnen är förberedda med kläder för alla slags väder och att tofflor eller inomhusskor används inomhus.

Vi serverar lunch varje dag i vårt skolmatsal och vi dukar upp ett hälsosamt mellanmål varje eftermiddag.

Policy

Policies

Användbara länkar

Skolverket