at-sign envelope user telephone map-marker earth thumbs-up thumbs-down search arrow-left arrow-right play pause full-screen-enter full-screen-exit minus plus icon-cross icon-cross-square SchoolSoft Pluttra

Skolavgift

Skolavgiften på gymnasiet under läsåret 2024/2025 är £13,600, fördelat enligt nedan:

Höstterminen: £6,800

Vårterminen: £6,800

Elev som börjar vid skolan efter 1 november eller efter 15 april betalar halv terminsavgift.

Skolavgiften gäller för ett läsår och faktureras vid två tillfällen, under juli månad för inbetalning senast vid höstterminens start och under december månad för inbetalning senast vid vårterminens start.

Värdfamiljsavgift

Elever som bor i en av skolans värdfamiljer under läsåret 2024/2025 betalar totalt £8,350 fördelat som följer:

Höstterminen: £3,840

Vårterminen: £4,510

 

Ansökningsavgift

En ansökningsavgift på £200 inbetalas samtidigt med ansökan om elevplats.

Ansökningsavgiften är en administrativ engångsavgift.

Ansökningsavgiften på £200 betalas till skolans svenska bankgironummer 5078-7480. Använd bankens dagskurs för att beräkna beloppet i svenska kronor. Om ni önskar betala till en brittisk bank, kontakta gymnasiet@swedishschool.org.uk för betalningsinstruktioner.

Visumkostnad

Utbyteselever som läser mer än en termin måste ansöka om visum för att studera i UK.

Är du under 18 år vid visumansökans tidpunkt, ansöker du om ett Child Student Visa. Se info och kostnader här https://www.gov.uk/child-study-visa

Är du över 18 år vid visumansökans tidpunkt, ansöker du om ett Student Visa. Se mer info och kostnader här https://www.gov.uk/student-visa 

Visumansökan påbörjas i samband med att du får en visuminstruktion från skolan efter antagning.

Sjukvårdsavgift

Om du är utbyteselev och du läser mer än en termin måste du även betala en avgift till det brittiska sjukvårdssystemet i samband med visumansökan. Se mer info om sjukvårdsavgiften här: https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application/how-much-pay

Vad ingår i skolavgiften?

Skolavgiften täcker:

 • Undervisning enligt skolans undervisningsprogram och klasschema
 • Användande av skolans läromedel
 • Skolans elevförsäkring

Skolavgiften täcker inte:

 • Extra undervisning
 • Skollunch
 • Dator och miniräknare
 • Skolresor och andra externa aktiviteter
 • Skador som eleven orsakar på skolan och skolans material som inte täcks av skolans försäkring
 • Skador på, eller förlust av elevers tillhörighet eller kläder

Vad ingår i värdfamiljsavgiften?

Värdfamiljsavgiften täcker:

 • Boende i privat sovrum med tillgång till badrum
 • Frukost och middag på kvällen varje dag (vardagar och helgdagar)

Värdfamiljsavgiften täcker inte:

 • Lunch, varken vardagar eller helgdagar