at-sign envelope user telephone map-marker earth thumbs-up thumbs-down search arrow-left arrow-right play pause full-screen-enter full-screen-exit minus plus icon-cross icon-cross-square SchoolSoft Pluttra

Uppsägning av skolplats

Uppsägning av skolplats för kommande termin ska lämnas skriftligen till biträdande rektor senast 31 oktober eller 30 april. Därefter utgår en avgift om £2000 för kommande termin. Elev som är inskriven vid skolan enbart för ett utbytesår anses automatiskt ha meddelat att de lämnar skolan vid vårterminens slut.

Vid uppsägning av skolplats under pågående termin betalas full skolavgift. Om uppsägning sker efter den 31 oktober eller 30 april betalar dessutom £2000 för kommande termin.

Elev som inte betalt sina avgifter

Elev som inte betalt sina avgifter enligt ovanstående riskerar att stängas av från skolan. Svenska skolan i London tillämpar dröjsmålsränta (diskonto + 8%) på förfallna belopp. Tvingas skolan till indrivning eller andra juridiska processer för att säkerställa sina fordringar belastas målsman full kostnad för detta.