at-sign envelope user telephone map-marker earth thumbs-up thumbs-down search arrow-left arrow-right play pause full-screen-enter full-screen-exit minus plus icon-cross icon-cross-square SchoolSoft Pluttra

Poängplan / Course Plan

Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi / Business Administration Programme

Vänligen observera vi tar emot elever i årskurs 2 och 3 från andra inriktningar av ekonomiprogrammet, förutsatt att det är möjligt att sätta samman en fungerande studieplan.

Please observe that we admit students in year 2 and 3 from other profiles of the Business Administration Programme.

Årskurs 1 / Year 1

Gymnasiegemensamma ämnen / Sixth Form SubjectsPoäng / Credits
Engelska 5 / English 5100
Historia 1b / History 1b100
Idrott och hälsa 1 / Physical Education 150
Matematik 1b / Mathematics 1b100
Naturkunskap 1b / General Sciences 1b100
Samhällskunskap 1b / Civics 1100
Svenska 1 / Swedish 1100
Programgemensamma ämnen / Programme Specific Courses (EK)Poäng / Credits
Företagsekonomi 1 / Business Administration 1100
Moderna språk / Modern Languages100

Årskurs 2 / Year 2

Gymnasiegemensamma ämnen / Sixth Form SubjectsPoäng / Credits
Engelska 6 / English 6100
Idrott och hälsa 1 / Physical Education 150
Matematik 2b / Mathematics 2b100
Religionskunskap 1 / Religious Studies 150
Samhällskunskap 2 / Civics 2100
Svenska 2 / Swedish 2100
Programgemensamma ämnen / Programme Specific Subjects (EK)Poäng / Credits
Psykologi 1 / Psychology 150
Inriktningsämnen / Business Profile Specific Subjects (EKEKO)Poäng / Credits
Företagsekonomi 2 / Business Administration 2100
Programfördjupning / Specialisation Subjects (exempel på val / see available courses) - 1 kurs / course Poäng / Credits
Affärsjuridik / Business Law100
Entreprenörskap / Entrepreneurship100
Marknadsföring / Marketing100
Individuellt val / Elective course (se valbart utbud / see available courses)Poäng / Credits
Kurs 1 / Course 1100

Årskurs 3

Gymnasiegemensamma ämnen / Sixth Form SubjectsPoäng / Credits
Svenska 3 / Swedish 3100
Programgemensamma ämnen / Programme Specific Courses (EK)Poäng / Credits
Privatjuridik / Private Law100
Inriktningsämnen / Profile Specific Subjects (EKEKO)Poäng / Credits
Matematik 3b / Mathematics 3b100
Entreprenörskap och företagande / Entrepreneurship and Business100
Programfördjupning / Specialisation Subjects (se kursutbudet / see available courses) - 2 kurser / courses Poäng / Credits
Engelska 7 / English 7100
Affärsjuridik / Business Law100
Entreprenörskap / Entrepreneurship100
Marknadsföring / Marketing100
Individuellt val / Elective Courses (se valbart utbud / see available courses)Poäng / Credits
Kurs 2 / Course 2100
Gymnasiearbete / Programme Project Poäng / Credits
Gymnasiearbete / Programme Project100