at-sign envelope user telephone map-marker earth thumbs-up thumbs-down search arrow-left arrow-right play pause full-screen-enter full-screen-exit minus plus icon-cross icon-cross-square SchoolSoft Pluttra

Skolavgifter och ansökan

Läs mer om vad det kostar att gå på SSL och hur du ansöker här.

Vem kan ansöka till SSL?

Vi tar emot elever som vill läsa ett eller flera gymnasieår på Svenska skolan i London. Du kan söka till oss oavsett vilken skola du går på idag, observera dock att du måste vara behörig till något av våra studieförberedande program (EK, NA eller SA).

Information om vad ett skolår hos oss kostar och hur du söker till oss kan du läsa om nedan.

 

Från ansökan till erbjuden studieplats

Ansökan till Svenska skolan i London består av flera steg som beskrivs nedan. Det är mycket viktigt att du noga läser igenom all information innan du lämnar in din ansökan via vårt digitala ansökningssystem.

Efter sista anmälningsdag i ordinarie ansökningsperiod (7 december 2020 till och med 12 februari 2021) granskas din ansökan av skolans antagningsgrupp enligt följande kriterier:

 • Betyg från årskurs 9
 • Personligt brev
 • Omdöme från nuvarande skola
 • För sökande till årskurs 2 och 3 tar vi även hänsyn till om vi, 1) kan erbjuda dig de kurser du behöver läsa, och 2) utvecklingen under gymnasiet vad gäller betyg jämfört med årskurs 9.

Om du ansöker från och med 13 februari 2021 sker antagning löpande och i mån av plats. Vi rekommenderar därför att ni kontaktar gymnasiet innan ansökan sker, detta för att säkerställa att det finns lediga studieplatser i aktuell årskurs och program.

Vänligen observera att behöriga sökande från grundskolan på Svenska skolan i London har förtur till platser i årskurs 1. I andra hand prioriteras sökande som flyttar till London med sina familjer, i enlighet med skolans stadgar.

Du är givetvis varmt välkommen att kontakta oss om du skulle ha några frågor.

Viktiga datum och deadlines

DatumVad
7 december 2020Ordinarie ansökningsperiod för läsåret 2021/2022 öppnar
12 februari 2021Sista ansökningsdag i ordinarie sökperiod
Från och med 13 februariAnsökningsperiod 2: löpande ansökan till läsåret 2021/2022 med antagning i mån av plats
12 marsAntagninsbesked via mail till sökande i ordinarie ansökningsperiod
9 aprilSista dag att svara på erbjuden studieplats för sökande i ordinarie ansökningsperiod
14 majSista dag att skicka in underskrivet avtal om skolplats för sökande i ordinarie sökperiod
2 juliSista dag att skicka in eventuellt besked om skolpeng från din hemkommun
Mitten av juliVärdfamiljsplacering och annan information skickas till antagna via mail från skolan
Början av augustiRektorsbrev via mail med detaljerad information om uppstartsveckan etc

Innan du ansöker

Boka ett möte med studie- och yrkesvägledaren på din skola

Vi vill att du bokar ett möte med studie- och yrkesvägledaren på din skola i Sverige för hjälp med att jämföra din individuella studieplan (för sökande till åk 2 och 3) med Svenska skolan i Londons poängplan för aktuellt program som du hittar via länkarna nedan.

Är det någon/några kurser som skiljer sig mellan skolorna? Vänligen uppge detta i er ansökan i aktuell ruta under fliken för valbara kurser.

Vi har ibland möjlighet att tillgodose behov av kurser som normalt inte ingår under aktuellt läsår enligt vår poängplan. Exempel på sådana kurser är Historia 1b och Naturkunskap 1b som av denna anledning finns inkluderade i vårt utbud av valbara kurser. Ta kontakt med skolan vid eventuella frågor!

Läs informationen nedan, skriv därefter ut och fyll i blanketterna

Vänligen skriv ut de tre blanketterna nedan och fyll i dem. Inscannade kopior i PDF-format ska bifogas till er ansökan via vårt digitala ansökningssystem.

Följande steg ingår i ansökan

Nedan får du information om de olika stegen i ansökan om en gymnasieplats på Svenska skolan i London. Vänligen läs denna samt se till att du har alla dokument redo när du ska göra din ansökan.

Steg 1: Kontaktuppgifter till sökande

Här anger du dina person- och kontaktuppgifter samt uppgifterna för dina vårdnadshavare. Ange var ni vill att fakturorna för skolavgiften ska skickas om du blir antagen. Meddela även om du redan har eller avser att ansöka om skolpeng från er hemkommun samt kommunens namn.

Steg 2: Nuvarande skola

Här anger du kontaktuppgifterna till rektor och studievägledare för din nuvarande skola i Sverige.

Steg 3: Program och årskurs

Ange vilket nationellt gymnasieprogram och årskurs du söker till.

Steg 4: Personligt brev

En viktig del av din ansökan är det personliga brevet (max 3500 tecken) där följande information ska ingå:

 1. Presentera dig själv och motivera varför du vill gå på SSL.
 2. Vilka eventuella utmaningar tror du att utbytesåret skulle innebära för dig?
 3. Vilken är din målsättning och förväntan för studietiden på SSL?
 4. Övrigt du anser vara relevant att berätta och som kan stärka din ansökan.

Steg 5: Valbara kurser

På Svenska skolan i London kan du läsa ett brett urval av valbara kurser, samtala med din studie- och yrkesvägledare om vilka och hur många kurser du ska läsa. För mer information, läs här.

Du är varmt välkommen att kontakta skolan vid eventuella frågor!

Steg 6: Modersmål och särskilt stöd

För att vi direkt från början skall kunna hjälpa dig med de eventuella anpassningar du behöver är det viktigt att uppge eventuella svårigheter som till exempel dyslexi. I förekommande fall vill vi även att du bifogar eventuell utredning och/eller handlingsplan från din nuvarande skola.

Meddela oss även om du har ett annat modersmål än svenska.

Steg 7:

För att vi enligt engelsk lagstiftning skall kunna garantera elevernas säkerhet och välmående är det viktigt att vi känner till eventuella hälsoproblem och medicinering.

I hälsodeklarationen efterfrågar vi även information om eventuella allergier och specialkost.

Steg 8:

Vänligen ange om du önskar boende i en av skolan ordnad värdfamilj. Om så är fallet behöver vi mer information om dig och dina preferenser i en rad frågor.

Var gärna så specifik som möjligt för att öka möjligheten för oss att matcha dig till en passande värdfamilj. Om du till exempel gärna bor i en barnfamilj ange detta. Rangordna helst dina önskemål efter vad som är viktigast för dig i en fallande skala.

Observera dock att vi tyvärr inte kan garantera att vi kan uppfylla dina önskemål, men vi gör alltid vårt yttersta för att hitta en bra boendelösning för varje elev.

Steg 9: Bilagor

Bifoga följande bilagor i PDF-format till din ansökan:

 • Underskrivet betygsdokument från årskurs 9
 • Foto i JPEG- eller PNG-format för skolans ID-kort
 • Omdömesblankett från din nuvarande skola
 • För sökande till åk 2 och 3: Individuell studieplan från din nuvarande skola som är kontrollerad av studievägledare på din skola i Sverige
 • Kvitto (screen shot) på genomförd betalning av anmälningsavgiften om £200
 • Underskriven blankett ”Consent for personal data”
 • För sökande som önskar boende i värdfamilj: underskriven blankett ”Bekräftelse av hemkomsttider och ordningsregler”

Steg 10: Förhandsgranskning

Kontrollera noga att alla uppgifter du angett är korrekta innan du skickar in den genom att klicka på knappen ”Lämna in”.  Efter att ansökan är inskickad kan du inte längre revidera den. Kontakta gymnasiet@swedishschool.org.uk om du stöter på problem eller behöver hjälp med ansökan.